Kdy je lépe nabídku nevyhrát

Kdy je lépe nabídku nevyhrát

Kdy je lépe nabídku nevyhrát? No když celkový obchodní případ is jeho budoucími možnými doplňky není ziskový. Pokud mám prodat jednomu zákazníkovi něco se ztrátou a zároveň z něj v budoucnu nebudu mít užitek, nemá smysl to dělat. Obchodní poučky říkají, že každý obchod by měl být win-win, čili výhrou pro obě strany. Pak se ale logicky zákazník nemůže divit, že pokud chce vyhrát pouze on a my máme zůstat na straně poražených, do takového souboje dobrovolně nejdeme.

Jak ale zjistíme, že naše nabídka je pro nás už nevýhodná? Musíme si započítat veškeré náklady a zhodnotit rizika.
Mezi náklady samozřejmě patří nákup produktů, které zákazníkovi nabízíme. Ale jsou tu i další, např.:

  1. náklady na obchodníka, který se zákazníkem nabídku domlouval
  2. náklady na pracovníka, který nabídku vytvořil
  3. náklady na další lidi, jako jsou Rozpočtář, projektanti, finanční oddělení, recepční, uklízečka a pod.
  4. náklady na režii firmy

Ideální je, pokud si vypočítáte svou nákladovou hodinu. Ta vám podstatně zjednoduší další výpočty.
Příklad nákladové hodiny:
Zaměstnanci nás měsíčně stojí 300 000,- Kč.
Kanceláře 30 000,- Kč
Vozový park 60 000,- Kč
Účetnictví 10 000,- Kč
Jiná režie 30 000,- Kč
Naše měsíční náklady jsou tedy 430 000,- Kč

Máme 5 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, čili 8 hodin denně. Za den tak spolu vyprodukují 40 hodin nákladů. Ale pozor, ne práce! Tu počítejte mezi 50 až 70%!
Pokud bychom počítali s tím, že měsíc má 21 pracovních dní, pak víme, že celkově nám zaměstnanci vyprodukují 40 x 21 = 840 nákladových hodin.
Jedna nákladová hodina by pak byla 430 600 / 840 = 511,90 Kč. Čili pokud bude náš pracovník dělat jednu nabídku 2 hodiny, bez ohledu na úspěšnost nabídky jsme do ní investovali 1 023,80 Kč.
Na tuto cenu nikdy nezapomínejte. Pokud si do nabídek budete dávat kromě nákupních cen produktů i nákladové položky (obě jsou samozřejmě skryté před zraky zákazníka), budete vědět přesněji vyhodnocovat, kdy je vyhraná nabídka skutečným vítězstvím.

Sdílet článek